PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Kế hoạch kinh doanh 2013: PVI - Lên kế hoạch cổ tức năm 2013 tỷ lệ 9%

Năm 2013, PVI dự kiến sẽ trích quỹ 1% LNST được phân phối để thưởng cho ban điều hành mà không căn cứ vào mức lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

Công ty Cổ phần PVI  (PVI) công bố nghị quyết HĐQT ngày 14/3/2013. Theo đó, HĐQT thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, đồng thời đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Năm 2012, PVI lãi ròng 389 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ 100,61%. So với kế hoạch năm 2012 đã đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đã được hoàn thành vượt mức.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2013 được HĐQT đề ra với các chỉ tiêu lợi nhuận thấp hơn năm 2012. Cụ thể như sau:

PVI: Kế hoạch cổ tức năm 2013 tỷ lệ 9% (1)

Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm 2013 của riêng công ty mẹ PVI được đề ra với chỉ tiêu lãi ròng 247 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch hợp nhất.

Năm 2012, PVI đề ra mức cổ tức 15%, trong đó đã chi trả 8%. Kế hoạch cổ tức năm 2013 của công ty này sụt giảm đáng kể, chỉ còn 9%. Năm 2013, PVI dự kiến sẽ trích quỹ 1% LNST được phân phối để thưởng cho ban điều hành mà không căn cứ vào mức lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM24,1 0,0 (0,0%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX33,2 +0,2 (0,6%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược