PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVI chỉ mua được hơn 200.000 CP quỹ

Nguyên nhân công ty không thực hiện hết số lượng đăng ký là do công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được hết lệnh như mong muốn.

Công ty cổ phần PVI (PVI) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, PVI đã mua 216.200 cổ phiếu quỹ trong số 2.229.100 cổ phiếu quỹ đã đăng ký nâng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ từ 7.770.900 cổ phiếu lên 7.987.100 cổ phiếu quỹ.

Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ thực hiện từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Giá giao dịch bình quân là 16.921 đồng.

Nguyên nhân công ty không thực hiện hết số lượng đăng ký là do công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được hết lệnh như mong muốn.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM25,4 -0,7 (-2,7%) 1,43,6
HSX25,5 0,0 (0,0%) 1,45,2
HSX654.704,9 +654.683,2 (3.016.973,1%) 1,17,8
HNX33,3 -0,2 (-0,6%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược