PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Công bố thông tin: PVI - Báo cáo quản trị công ty năm 2012

CTCP PVI (PVI) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012 HĐQT đã tiến hành họp và ban hành 25 Nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh và biến động nhân sự của công ty.

Về giao dịch cổ phiếu: PVI đã nhận 850 tỷ đồng vốn ủy thác từ Tập đoàn Dấu khí Việt Nam.

PVI cũng thực hiện bổ sung 200 tỷ đồng vốn điều lệ cho TCT Bảo hiểm PVI để nâng cao hiệu quả SXKD và bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm với A.M.Best.

Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM22,5 -0,4 (-1,7%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,5 +0,5 (1,4%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược