PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Công bố thông tin: PVI dự kiến giao dịch hơn 2,2 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 22/01/2013 đến ngày 22/02/2013.

Tổng số CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Tổng số lượng CP tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: tối thiểu 2.229.100 CP và tối đa 2.229.100 CP

Mục đích giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu PBI trên thị trường

Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại

Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 22/01/2013 đến ngày 22/02/2013

Phương thức giao dịch: Theo giá thị trường

Tên chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Công văn chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM25,4 +0,4 (1,6%) 1,43,6
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 1,45,2
HSX123.863,3 +123.840,4 (540.787,6%) 1,17,8
HNX32,0 -0,3 (-0,9%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược