PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Công bố thông tin: PVI dự kiến giao dịch hơn 2,2 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 22/01/2013 đến ngày 22/02/2013.

Tổng số CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Tổng số lượng CP tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: tối thiểu 2.229.100 CP và tối đa 2.229.100 CP

Mục đích giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu PBI trên thị trường

Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại

Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 22/01/2013 đến ngày 22/02/2013

Phương thức giao dịch: Theo giá thị trường

Tên chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Công văn chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM22,5 -0,4 (-1,7%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,5 +0,5 (1,4%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược