PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

KQKD 2012: PVI hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận

CTCP PVI (PVI) cho biết, năm 2012, dù bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do ĐHCĐ giao phó.

Cụ thể, tổng doanh thu đạt 6.309 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế ước đạt 521 tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Năm nay, PVI tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô doanh nghiệp và duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức B+(Tốt) cho hai đơn vị thành viên là Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Tái bảo hiểm PVI; hoàn thiện mô hình kinh doanh với việc đưa vào hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life và thành lập Công ty Quản lý quỹ PVI. Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất xấp xỉ 7.000 tỷ đồng.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM24,1 0,0 (0,0%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX33,2 +0,2 (0,6%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược