PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch nội bộ: PVI - Phó Tổng Giám đốc đã bán 7.000 CP

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cổ phiếu lẻ.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Trần Văn Quý

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.012 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.012 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12 CP (tỷ lệ 0%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cổ phiếu lẻ.

Ngày bắt đầu giao dịch: 03/12/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 03/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM25,1 -0,4 (-1,6%) 1,43,6
HSX654.704,9 +654.678,8 (2.508.347,9%) 1,45,2
HSX495.452,4 +495.429,0 (2.117.217,9%) 1,17,8
HNX33,3 0,0 (0,0%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược