PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch nội bộ: PVI - Phó Tổng Giám đốc đã bán 7.000 CP

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cổ phiếu lẻ.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Trần Văn Quý

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.012 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.012 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12 CP (tỷ lệ 0%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cổ phiếu lẻ.

Ngày bắt đầu giao dịch: 03/12/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 03/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM22,5 -0,4 (-1,7%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,5 +0,5 (1,4%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược