PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Cổ phiếu quỹ: PVI dự kiến mua tối đa 2,23 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/12/2012 đến 28/1/2013. Chứng khoán PSI được ủy quyền thực hiện giao dịch.

Ngày 21/12/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu đăng ký mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần PVI (PVI).

PVI sẽ mua tối đa 2,23 triệu cổ phiếu quỹ theo giá thị trường. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/12/2012 đến 28/1/2013.

Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí PSI.

PVI đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/1/2013 tại giá 15.600 đồng/cổ phiếu.

 


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM23,9 -0,1 (-0,4%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX33,8 -0,2 (-0,6%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược