PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVI chưa mua được cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn

Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 21/11/2012

Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK Dầu Khí.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM22,5 -0,4 (-1,7%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,5 +0,5 (1,4%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược