PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVI chưa mua được cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.229.100 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.770.900 CP

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: công ty có đặt lệnh mua nhưng không khớp được lệnh như mong muốn

Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 21/11/2012

Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK Dầu Khí.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM25,4 +0,4 (1,6%) 1,43,6
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 1,45,2
HSX123.863,3 +123.840,4 (540.787,6%) 1,17,8
HNX32,0 -0,3 (-0,9%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược