PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch nội bộ: PVI - Phó TGĐ đăng ký bán 7.012 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/12/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Trần Văn Quý

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.012 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.012 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/12/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 1,43,6
HSX477.757,7 +477.734,7 (2.077.107,3%) 1,45,2
HSX778.567,9 +778.547,3 (3.779.355,8%) 1,17,8
HNX31,5 -0,3 (-0,9%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược