PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

BCTC hợp nhất 9 tháng: PVI lãi 317,7 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch

Đáng chú ý là dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 lên tới 4.341 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 686 số dư đầu năm.

Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố báo cáo hợp nhất soát xét quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3/2012 của PVI đạt 1.260,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2011. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tiếp tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVI quý 3/2012 với 84,2%. Lãi gộp của PVI giảm nhẹ so với quý 3/2011.

Doanh thu tài chính quý 3/2012 đạt 213,46 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2011, trong đó doanh thu từ lãi tiền gửi và cho vay đạt trên 139 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2012, PVI báo lãi hợp nhất sau thuế 82,68 tỷ đồng, giảm 31,9% so với quý 3/2011. Lũy kế 9 tháng, PVI lãi 317,73 tỷ đồng, tương ứng 55,14% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý là dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 lên tới 4.341 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 686 số dư đầu năm.
PVI: Cuối quý 3, số dư phải trả cho PVN đạt 1.150 tỷ đồng (1)
Trong 9 tháng, PVI đã rút khá nhiều khoản đầu tư tài chính ngắn hạn làm giảm số dư từ 4.182 tỷ đồng đầu năm còn 2.613 tỷ đồng cuối quý 3/2012. Cụ thể:
PVI: Cuối quý 3, số dư phải trả cho PVN đạt 1.150 tỷ đồng (2)
Về số dư khoản ủy thác đầu tư cuối quý 3/2012 với 196,4 tỷ đồng, PVI cho biết đó là số dư ủy thác cho vay có chỉ định mục đích sử dụng qua các ngân hàng. Tại ngày 30/9/2012, khoản ủy thác này đã quá hạn trả một phần gốc và lãi, PVI đã trích lập dự phòng với 153,61 tỷ đồng cho khoản gốc và lãi khó đòi này trong đó 113,74 tỷ đồng là dự phòng ủy thác đầu tư và 39,87 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

So với con số trích lập đến cuối quý 2, PVI đã trích lập thêm 11,66 tỷ đồng trong quý 3/2012 cho khoản ủy thác đầu tư này.

Cuối quý 3/2012, số dư phải trả cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN lên tới 1.149,8 tỷ đồng, so với 142,4 tỷ đồng số dư đầu năm. Theo thuyết minh, đây là khoản phải trả bao gồm cổ tức, lãi và vốn ủy thác phải trả cho PVN theo hợp đồng ngày 12/3/2012 là 850 tỷ đồng, thời hạn ủy thách dưới 12 tháng, lãi suất điều chỉnh 3 tháng/lần.


Theo - TTVN/PVICác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM22,5 -0,4 (-1,7%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,5 +0,5 (1,4%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược