PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVI - Một tổ chức đăng ký mua hơn 4 triệu CP

HNX thông báo, Funderburk Lighthouse Limited đăng ký mua hơn 4 triệu cổ phiếu của CTCP PVI (PVI – sàn HNX).

Cụ thể, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư, Funderburk Lighthouse Limited là tổ chức có liên quan với Badri Narayanan Santhana Krishnan, Ủy viên HĐQT PVI đăng ký mua 4.227.941 cổ phiếu PVI theo phương thức ngoài hệ thống.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 25/10 đến ngày 23/11. Hiện tổ chức này nắm giữ 22.889.954 cổ phiếu PVI.

Cũng theo thông tin từ PVI, từ ngày 24/9 đến ngày 21/11, Công ty đăng ký mua lại 2.229.100 cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường và giá bình quân tối đa bằng sổ sách. Lượng cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ là 7.770.900 cổ phiếu PVI.

 


Theo - HNX/ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM23,9 +0,1 (0,4%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,4 0,0 (0,0%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược