PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

KQKD 9 tháng: PVI đạt 4.462 tỷ đồng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 340 tỷ đồng, hoàn thành 114,8% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành 87,6% kế hoạch năm 2012.

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012.

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp dẫn đầu về cả thị phần cũng như doanh thu trên thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm. Tổng doanh thu đạt 4.462 tỷ đồng, hoàn thành 105,3% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 83,1% kế hoạch năm do PVI Holdings giao.

Trong đó: Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.753 tỷ đồng; tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu tái bảo hiểm đạt 446 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 264 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 340 tỷ đồng, hoàn thành 114,8% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành 87,6% kế hoạch năm 2012. 


Theo - PetrotimeCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM22,5 -0,4 (-1,7%) 1,43,6
HSX141.558,0 +141.532,7 (558.314,3%) 1,45,2
HSX336.199,9 +336.179,4 (1.639.899,4%) 1,17,8
HNX36,5 +0,5 (1,4%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược