PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: 9 tháng lãi hợp nhất 8,8 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần quý III của PTS đạt 65,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 63,1 tỷ đồng cùng kỳ.

 

Hoạt động kinh doanh trong kỳ của PTS chủ yếu phụ thuộc mảng kinh doanh chính. Doanh thu tài chính và chi phí khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

 

Qua đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của PTS đạt hơn 3 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PTS cũng thu về 8,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 3,5% so với cùng kỳ.

 

Hiện Công ty có số vốn điều lệ 55,2 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty là dịch vụ vận tải đường sông. Bình quân năm 2004 - 2005, doanh thu hoạt động vận tải chiếm tỷ trọng khoảng từ 30% đến 38%; nhưng đem lại lợi nhuận lớn chiếm tỷ trọng khoảng từ 78% đến 88%.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,0 +0,2 (0,6%) 1,84,3
HNX2,4 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,9 -0,1 (-0,8%) 4,63,0
HSX26.542,2 +26.528,2 (189.487,4%) 4,03,2
HSX115.015,7 +115.009,9 (1.952.629,0%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX6,8 -0,7 (-9,3%) 0,48,5
HNX36,9 +3,3 (9,8%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược