PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm quy định chào bán chứng khoán

Ngày 23/8, Chủ tịch UBCKNN ban hành quyết định xử phạt hành chính 120 triệu đồng đối với CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) do vi phạm quy định về chào bán CK ra công chúng.

Ngày 23/8, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính 120 triệu đồng đối với CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) do vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng.

 

Cụ thể, ngày 18/11/2010, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho PTS. Theo quy định, PTS phải hoàn tất việc chào bán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được giấy chứng nhận.

 

Tuy nhiên, đến ngày 16/2/2011, PTS chào bán được 1.697.526 cổ phiếu. Đối với số cổ phiếu chưa chào bán hết là 42.474 cổ phiếu, công ty đã tiếp tục chào bán trong thời gian từ ngày 18-25/02/2011, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Chứng khoán. Do vậy, công ty bị phạt 70 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt thêm 50 triệu đồng do trong thời gian phân phối chứng khoán, PTS đã rút tiền từ tài khoản phong tỏa trước khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời không chuyển vào tài khoản phong tỏa đúng hạn số tiền mua 1.000 cổ phần của cổ đông nộp cho công ty ngày 17-18/01/2011, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật Chứng khoán.


Theo - SSCCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược