PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: 26/08 chính thức giao dịch 2 triệu CP niêm yết bổ sung

Sở GDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của 2.045.526 cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) niêm yết bổ sung.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

 

-          Mã chứng khoán:   PTS;

 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

 

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.045.526 cổ phiếu (Hai triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi sáu cổ phiếu);

 

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 20.455.260.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm năm mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng);

 

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.525.526 cổ phiếu (Năm triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi sáu cổ phiếu);

 

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 55.255.260.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng);

 

Ngày giao dịch chính thức: Thứ sáu, ngày 26/08/2011.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược