PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Được chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 2 triệu CP

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Vân tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được niêm yết bổ sung 2.045.526 cổ phiếu phát hành ra công chúng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

Mã chứng khoán: PTS

 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 2.045.526 cổ phiếu

 

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 20.455.260.000 đồng


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,8 -1,0 (-2,9%) 1,84,3
HNX2,8 +0,1 (3,7%) -0,7-4,5
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.831,0 (53.359,3%) 4,03,2
HSX380.436,5 +380.430,6 (6.447.976,9%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,9 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược