PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Lãi 2,4 tỷ đồng trong Quý 1/2011

Hết Quý 1/2011, Công ty mẹ CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) thông báo đạt 2,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong quý I/2011 của công ty mẹ.

 

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2011 của công ty đạt 71,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Lợi nhuận gộp cũng biến động tăng nhẹ so với cùng kỳ khi đạt 6,8 tỷ đồng trong quý này.

 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng, tương đương với mức lợi nhuận của cùng kỳ năm trước.

 

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong quý I/2011 của PTS đạt 439 đồng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,0 +0,2 (0,6%) 1,84,3
HNX2,4 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,9 -0,1 (-0,8%) 4,63,0
HSX26.542,2 +26.528,2 (189.487,4%) 4,03,2
HSX115.015,7 +115.009,9 (1.952.629,0%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX6,8 -0,7 (-9,3%) 0,48,5
HNX36,9 +3,3 (9,8%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược