PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên

Sở GDCK Hà Nội công bố toàn văn Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2011 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. (PTS)

Thời gian: 7h30 Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2011

 

Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 61 (16 cũ) Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

 

Nội dung:

 

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản lý của HĐQT năm 2010 và phương hướng năm 2011. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010;

 

Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2010;

 

Thông qua các tờ trình khác như: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc….


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 -0,1 (-5,3%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -35,5 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM6,1 -0,1 (-1,6%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược