PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

BCTC hợp nhất 2012: PTS - Năm 2012 lỗ hợp nhất 2,2 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012 PTS đạt 279,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2011 và lỗ ròng cả năm là 2,24 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi 7,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải phòng (PTS) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 71,7 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 94% nên dẫn đến lợi nhuận gộp  tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 4,35 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 năm nay PTS lãi hợp nhất 768 triệu đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 887 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012 PTS đạt 279,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2011 và lỗ ròng cả năm là 2,24 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi 7,9 tỷ đồng.   

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược