PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

Nghị quyết ĐHCĐ: PTS bổ sung ngành nghề kinh doanh

CTCP Vận tải Petrolimex HP thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản.

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

STT

Tên ngành, nghề

Mã ngành

1

Bán lẻ dầu hoả, gas (LPG chai), than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh.

47735

2

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

6622

 

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược