PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: PTS - Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 13/01/2013 đến hết ngày 30/01/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/2013

Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh : đại lý kinh doanh gas (LPG chai) và đại lý kinh doanh bảo hiểm.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 13/01/2013 đến hết ngày 30/01/2013


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,8 -1,0 (-2,9%) 1,84,3
HNX2,8 +0,1 (3,7%) -0,7-4,5
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.831,0 (53.359,3%) 4,03,2
HSX380.436,5 +380.430,6 (6.447.976,9%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,9 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược