PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

Giải trình KQKD: Chi phí tăng cao, PTS lỗ hơn 2 tỷ đồng quý II

Doanh thu của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Quý II/2012 giảm 138% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) giải trình kết quả kinh doanh quý II/2012.

Lợi nhuận sau thuế Quý II/2012 giảm 174% so với Quý II/2011, từ 2,9 tỷ đồng xuống âm hơn 2 tỷ đồng là do nguyên  nhân chủ yếu sau:

-Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhu cầu vận tải xăng dầu giảm làm cho doanh thu lĩnh vực vận tải Quý II/2012 chỉ đạt 22.491.916.412 đồng giảm 7.621.451.176 đồng tương ứng với giảm 25% so với Quý II/2011.

Đồng thời giá nhiên liệu tăng 20% và hàng loạt các chi phí khác như BHXH, BHYT, BHTN, chi phí điện nước cũng tăng làm cho tỷ lệ gía vốn trên doanh thu ở lĩnh vực này tăng 26,2%. Dẫn đến Lợi nhuận ở lĩnh vực này giảm 177%.

-Doanh thu của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Quý II/2012 đạt 44.826.293.492 đồng giảm 7.163.334.164 đồng tương ứng với giảm 13,8% so với Quý II/2011. Đồng thời mức chiết khấu thấp nên phần lãi gộp thu về chỉ đủ bù chi phí chứ  không đảm bảo được Lợi nhuận theo kế hoạch. Cụ thể là Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh xăng dầu giảm 103%.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 -0,1 (-5,3%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -35,5 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM6,1 -0,1 (-1,6%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược