PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Lên kế hoạch lãi 10,5 tỷ đồng năm 2012

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011 với doanh thu trên 318,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,1 tỷ đồng.

Năm 2012, PTS đặt kế hoạch 322 tỷ đồng doanh thu, 10,5 tỷ đồng lợi nhuận, cổ tức 12%.

Trong năm 2012, PTS sẽ đầu tư nâng cấp 2 phương tiện vận tải, sửa chữa cửa hàng, góp vốn vào CTCP Đào tạo và dịch vụ vận tải Hải Phòng, với số vốn  dự kiến 6,6 tỷ đồng.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 -0,1 (-5,3%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -35,5 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM6,1 -0,1 (-1,6%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược