PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Quý IV/2011 Công ty mẹ lỗ 1,2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 trong đó, tuy doanh thu vẫn đạt 80,7 tỷ đồng tăng tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2010.

Nhưng trong quý công ty lô 1,2 tỷ đồng, theo giải trình của công ty, sự đột biến về lợi nhuận này là do những nguyên nhân sau đây:

-       Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhu cầu vận tải xăng dầu giảm làm cho doanh thu lĩnh vực vận tải Quý IV/2011 chỉ đạt 19.066.783.556 đồng giảm 9,05% so với Quý IV/2010. Trong khi đó giá nhiên liệu tăng cao cùng với việc Công ty đã hạch toán vào Quý IV/2011 chi phí các khoản lên đà sửa chữa lớn các tàu dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 31,11% lên so với cùng kỳ năm 2010.

-       Doanh thu của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Quý IV/2011 đạt 42.430.044.973 tỷ đồng tăng 17,66% so với Quý IV/2010 nhưng mức chiết khấu thấp nên lãi gộp mặt hàng xăng dầu Quý IV/2011 giảm 29,49% so với Qúy IV/2010, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, làm cho lợi nhuận sau thuế của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Quý IV/2011 giảm 202,641% so với cùng kỳ năm 2010

Cả năm doanh thu công ty đạt 289,3 tỷ đồng tăng 16,4% so với năm 2010, nhưng LNST giảm 29,7% so với năm 2010 chỉ đạt 6,84 tỷ đồng. EPS cả năm đạt 1.302 đồng.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011 công ty mẹ.

 

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 -0,1 (-5,3%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -35,5 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM6,1 -0,1 (-1,6%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược