PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011 với tỷ lệ 15%

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) thông báo trả cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 15%

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2011

Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán chưa lưu ký: Nngười sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty - Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/01/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Thời gian thực hiện: 05/01/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,4 +0,9 (2,6%) 1,84,3
HNX2,6 +0,1 (4,0%) -0,7-4,5
HNX12,9 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX17.694,9 +17.678,3 (106.817,8%) 4,03,2
HSX424.673,3 +424.667,5 (7.222.235,7%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,9 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược