PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

Quyền lợi cổ đông: PTL - 13/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 25/4/2013.

 

Ngày 06/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 198/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã CK: PTL) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 13/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 15/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dư kiến 25/04/2013

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Petroland), số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược