PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

Công bố thông tin: PTL báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (PTL) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Trong năm 2012 PTL đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 37 nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

Về thay đổi nhân sự: Ông Trần Hữu Giang – giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ tháng 5/2012.

Chi tiết báo cáo quản trị công ty năm 2012 của PTL.
 


Theo - StoxPlusKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược