PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

Quyền lợi cổ đông: PTL gia hạn thời gian trả cổ tức đến năm 2013

Thời gian thanh toán cổ tức được chuyển sang tháng 6/2013 do chưa thu xếp được tiền.

CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí  PVC (PTL) công bố thông tin về việc chuyển thời gian thanh toán cổ tức năm 2011.

Theo đó, cổ tức năm 2011 được chuyển từ 20/09/2012 đến 28/06/2013 tức trễ hơn 9 tháng so với dự kiến.

PTL cho biết, hiện nay một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho PTL chưa về tài khoản như cam kết nên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược