PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

BCTC soát xét: 6 tháng, PTL sau soát xét lỗ gần 19 tỷ

Trước soát xét, lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (PTL) là 15 tỷ nhưng sau soát xét số lỗ tăng lên 18,9 tỷ đồng

Nguyên nhân là do trước soát xét công ty chưa trích trước khoản lỗ hỗ trợ vốn do chưa thống nhất được mức phí hỗ trợ. và kiểm toán viên yêu cầu tạm trích trước mức phí hỗ trợ. Do đó có sự chênh lệch tăng lãi vay phải trả, dẫn đến khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2012 tăng thêm  4.57 tỷ đồng.

Vì BCTC 6 tháng đầu năm 2012 của công ty bị lỗ nên phần thuế TNDN tạm tính phải nộp của quý 1/2012 là 703.7 triệu đồng được cấn trừ vào phần lỗ, nên lỗ cuối kỳ giảm tương ứng.

Tổng hợp hai khoản trên, tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2012 của PTL đã tăng thêm 3.86 tỷ đồng


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược