PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

PTL: Điều chỉnh thời gian trả cổ tức

CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (PTL) công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức như sau:

Trước đó, PTL đã công bố thanh toán cổ tức vào ngày 20/6/2012 nhưng do một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời nên chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán cổ tức.

Do đó, Công ty điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức là 20/9/2012 thay vì 20/6/2012 như đã công bố.

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược