PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Kết quả kinh doanh: PTI -Năm 2012 lãi78,4 tỷ, hoàn thành 95,5% kế hoạch

Năm 2012, PTI đặt kế hoạch 82 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch năm PTI hoàn thành 95,5% kế hoạch.

CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 4 năm nay tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, từ 22 tỷ đồng lên 25,7 tỷ đồng.

Theo giải trình của PTI, nguyên nhân là do doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 4 năm nay tăng trưởng 19%, tương đương 60,4 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2012, PTI đạt 555,6 tỷ đồng doanh thu, tăng thêm 54 tỷ đồng so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 78,4 tỷ đồng và sau thuế ghi nhận mức lãi 62,8 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với thực hiện năm 2011.

Năm 2012, PTI đặt kế hoạch 82 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch năm PTI hoàn thành 95,5% kế hoạch.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược