PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Thay đổi nhân sự: PTI thay đổi người CBTT

PTI thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

Bà Trần Bích Hợp chức vụ Chánh Văn phòng sẽ thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện công bố thông tin của PTI kể từ ngày 01/01/2013


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược