PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Góp vốn đầu tư: PTI tăng tỷ lệ góp vốn tại công ty con

Hiện tổng số tiền đầu tư góp vốn của PTI vào IBS là 9,8 tỷ đồng, chiếm 98% tổng vốn điều lệ của IBS.

HĐQT PTI quyết định tiếp tục tham gia góp vốn cổ phần vào CTCP IBS Việt Nam (IBS) với số tiền 300 triệu đồng, tương ứng với 30.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ của IBS, nâng tổng số tiền đầu tư góp vốn vào IBS lên 9,8 tỷ đồng, chiếm 98% tổng vốn điều lệ của IBS.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược