PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Công bố thông tin: PTI nhận chuyển nhượng 280.000 CP của VPCC

Dự kiến thời gian thực hiện trong quý 4/2012.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2012 về việc góp thêm vốn vào công ty CPTM Xăng dầu Việt Nam (VPCC)

Theo đó PTI sẽ nhận chuyển nhượng 280.000 CP của VPCC từ Interpetro với giá chuyển nhượng 9.000 đồng/CP. Tổng số tiền 2,52 tỷ đồng chi cho thương vụ này được lấy từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ của PTI.

Dự kiến thời gian thực hiện trong quý 4/2012.

VPCC là công ty con của PTI với tỷ lệ sở hữu 51% tính đến thời điểm 30/6/2012.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược