PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Kết quả kinh doanh: 9 tháng, PTI đạt hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu

PTI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thị trường.

Theo BCTC của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), tổng doanh thu bảo hiểm trong 9 tháng của PTI đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Với tốc độ tăng trưởng này, PTI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thị trường, cao gấp gần 5 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành.

Trong cơ cấu doanh thu của PTI, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có tỷ trọng cao nhất, chiếm 42% doanh thu bảo hiểm gốc. Tiếp theo là các nghiệp vụ tài sản kỹ thuật và nghiệp vụ bảo hiểm con người.

Hiện nay, sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới của PTI đang giữ vị trí Top 3 và sản phẩm bảo hiểm con người giữ vị trí Top 4 về doanh thu trên thị trường.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược