PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Công bố thông tin: PTI điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

PTI thông báo điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty.

Ngày 01/10/2012 PTI đã nhận được Giấy phép điều chỉnh với những nội dung sau:

Thành lập Cty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô

Thành lập Cty Bảo hiểm Bưu điện Hải Phòng

Thành lập Cty Bảo hiểm Bưu điện Tiền Giang.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược