PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Điều chỉnh kế hoạch 2012: PTI giảm 30 tỷ đồng doanh thu

Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức vẫn được giữ nguyên, tương ứng 70,016 tỷ đồng và 12%.

HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa thông qua kế hoạch doanh thu cả năm 1.612 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua hồi đầu năm.

Theo PTI, việc điều chỉnh này là do kế hoạch doanh thu bảo hiểm cả năm giảm xuống còn 1.500 tỷ đồng (thay vì 1.530 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu). Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức vẫn được giữ nguyên, tương ứng 70,016 tỷ đồng và 12%.

Theo báo cáo bán niên hợp nhất sau soát xét, 6 tháng đầu năm, PTI đạt 987 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 19,19 tỷ đồng. Ngày 21/9 tới, PTI sẽ niêm yết bổ sung hơn 5,3 triệu CP mới.

Nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quy trình quản lý ấn chỉ, từ tháng 9, PTI đã đưa vào sử dụng mẫu ấn chỉ xe máy mới trên toàn quốc. Mẫu ấn chỉ mới sẽ được in theo số seri của Tổng công ty và được quản lý bằng một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại thay vì được quản lý theo từng đơn vị như trước đây. Dự kiến, trong thời gian tới, PTI sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng mẫu ấn chỉ tập trung cho xe ô tô.


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược