PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Giải trình BCTC: PTI giảm 6,5 tỷ đồng lợi nhuận sau soát xét

PTI công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong BCTC hợp nhất trước và sau soát xét.

Sau soát xét, lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm của PTI đã sụt giảm 6,5 tỷ đồng so với trước xoát xét, từ 25,6 tỷ xuống còn hơn 19 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

Trong BCTC trước soát xét công ty sử dụng số liệu của Công ty liên kết - CTCP Kasati là số liệu chưa soát xét (lỗ 937 triệu đồng) nhưng khi soát xét công ty Kasati lỗ tới 2,3 tỷ đồng.

Công ty kiểm toán điều chỉnh giảm khoản cổ tức năm 2011 PTI đã dự thu nhưng sang năm 2012 công ty liên kết mới thực hiện phân phối, số tiền là 5,3 tỷ đồng do lệch kỳ.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược