PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Công bố thông tin: PTI điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động

Tổng CTCP Bảo hiểm bưu điện (PTI) điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo nội dung điều chỉnh, PTI hiện có số vốn điều lệ gần 504 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập chiếm 55,78% vốn, bao gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam chiếm 36,17% vốn; Tổng CTCP Bảo MInh 8,82%....còn lại 44,22% vốn là do các cổ đông khác nắm giữ.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược