PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giải trình KQKD: PTB - lợi nhuận năm 2012 tăng 19% so với cùng kỳ

CTCP Phú Tài (PTB) giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2012 tăng 19% so với 2011.

 

PTB cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do năm 2012 công ty có phát sinh thu nhập từ khoản tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện di dời 1 phần xưởng chế biến gỗ tại Bình Định với số tiền là 11,07 tỷ đồng.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM23,0 +0,8 (3,6%) 5,92,2
UPCOM0,0 -31,9 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 -0,3 (-4,2%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,5 +0,1 (7,1%) 0,97,4
HNX4,7 +0,4 (9,3%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược