PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giao dịch nội bộ: PTB – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT của PTB nắm giữ tăng lên trên 700.000 CP.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Sỹ Hòe
 
Mã chứng khoán: PTB
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 501.622 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 701.622 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2013 đến ngày 4/4/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX106.169,0 +106.108,8 (176.260,4%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,1 (4,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX106.168,6 +106.141,1 (385.967,6%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược