PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giao dịch nội bộ: PTB – Thành viên HĐQT đã mua 21.820 CP

Do diễn biến giá không phù hợp nên ông Lê Văn Thảo – Thành viên HĐQT của PTB đã không mua hết 50.000 CP như đã đăng ký.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Văn Thảo
 
Mã chứng khoán: PTB
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 901.087 CP, tỷ lệ 7,51%
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
 
Số lượng CP đã bán: 21.820 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 922.907 CP, tỷ lệ 7,69%
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/1/2013 đến ngày 21/2/2013.
 
Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -24,8 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -36,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,8 +0,1 (1,3%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,7 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM18,7 +0,1 (0,5%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược