PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Công bố thông tin: PTB báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Phú Tài (PTB) báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 công ty tổ chức thành công 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 09 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: ông Lê Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc đã nâng tỷ lệ sở hữu vào cuối kỳ lên 7,51%; CTCP Chứng khoán Thăng Long giảm số cố phiếu vào cuối kỳ còn 09 CP; bà Võ Hoài Châu – vợ ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT đã mua thêm và tăng tỷ lệ sở hữu vào cuối kỳ lên 2,73% và bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – vợ ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên HĐQT đã mua vào 38.600 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của PTB.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược