PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Kết quả kinh doanh năm 2012: PTB lãi trước thuế 82,87 tỷ đồng

CTCP Phú Tài (PTB) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đạt 1.736.159 triệu đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 82.869 triệu đồng.

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 71.797 triệu đồng, hoàn thành 110% kế haochj năm và thu nhập từ đền bù di dời nhà máy: 11.072 triệu đồng.

Năm 2013 Hội đồng quản trị đưa ra các chỉ tiêu 1.922.739 triệu đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM1,8 -0,3 (-14,3%) -5,6-0,4
HSX583.926,4 +583.863,6 (929.719,1%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX150.405,4 +150.379,7 (585.135,0%) 1,84,7
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) 0,73,3
1234567