PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giao dịch liên quan: PTB – Vợ Thành viên HĐQT đã mua 38.600 CP

Do giá cổ phiếu chưa đạt được như kỳ vọng nên vợ ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên HĐQT của PTB đã không mua hết 50.000 CP như đã giao dịch.

 Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Mã chứng khoán: PTB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Đức Thắng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng CP đã mua: 38.600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 38.600 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 5/11/2012 đến ngày 5/12/2012

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,8 (47.086,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,6 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.792,5 (15.871,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,4 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX486.605,0 +486.583,4 (2.247.498,2%) 1,84,7
UPCOM1,1 +0,1 (10,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược