PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Công bố thông tin: PTB thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2012

Cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

Hội đồng quản trị của CTCP Phú Tài (PTB) thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2012 theo tỷ lệ 10%.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/11/2012 và ngày thanh toán cổ tức vào 12/12/2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX106.169,0 +106.108,8 (176.260,4%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,1 (4,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX106.168,6 +106.141,1 (385.967,6%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược