PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

KQKD quý III: PTB báo lãi xấp xỉ 15 tỷ đồng

CTCP Phú Tài (PTB) công bố kết quả kinh doanh quý III/2012 riêng lẻ với 14,96 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu thuần trong quý PTB đạt 415,24 tỷ đồng, giảm 9,66% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp cũng có mức giảm tương đương khi đạt 49,84 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế quý III PTB đạt 14,96 tỷ đồng, giảm 3,36% nâng luỹ kế 9 tháng đạt 42,28 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với 9 tháng năm 2011. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM23,0 +0,8 (3,6%) 5,92,2
UPCOM0,0 -31,9 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 -0,3 (-4,2%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,5 +0,1 (7,1%) 0,97,4
HNX4,7 +0,4 (9,3%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567