PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Kết quả kinh doanh: PTB 9 tháng hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Phú Tài (PTB) công bố công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2012.

Cụ thể, trong 9 tháng, giá trị sản xuất của công ty đạt 587.47 tỷ đồng, tương đương 73% kế hoạch. Doanh thu đạt 1,165 tỷ đồng, ứng với 65% và lãi trước thuế 53 tỷ đồng, thực hiện 82% chỉ tiêu.

Kế hoạch quý IV/2012, công ty dự kiến đạt 326 tỷ đồng giá trị sản xuất, 555 tỷ đồng doanh thu và 16,9 tỷ đồng lãi trước thuế.

HĐQT công ty dự kiến chi trả cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 10% bằng tiền trong quý IV này.

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -36,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 0,97,4
HNX4,3 -0,2 (-4,4%) -0,7-4,9
UPCOM24,7 +3,2 (14,9%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược