PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

PTB: Vợ Thành viên HĐQT không mua 30.000 CP

Do diễn biến giá không phù hợp nên bà Nguyễn Thị Minh – vợ ông Lê Văn Lộc – Ủy viên HĐQT của CTCP Khoáng sản Tây Bắc (KTB) đã mua bất thành cổ phiếu.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh

Mã chứng khoán: PTB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 53.820 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Văn Lộc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Vợ

Số lượng đăng ký mua: 30.000 CP

Số lượng CP đã mua: 0 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.820 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/7/2012 đến ngày 6/8/2012

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -36,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 0,97,4
HNX4,3 -0,2 (-4,4%) -0,7-4,9
UPCOM24,7 +3,2 (14,9%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược