PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

PTB: Vợ Thành viên HĐQT không mua 30.000 CP

Do diễn biến giá không phù hợp nên bà Nguyễn Thị Minh – vợ ông Lê Văn Lộc – Ủy viên HĐQT của CTCP Khoáng sản Tây Bắc (KTB) đã mua bất thành cổ phiếu.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh

Mã chứng khoán: PTB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 53.820 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Văn Lộc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Vợ

Số lượng đăng ký mua: 30.000 CP

Số lượng CP đã mua: 0 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.820 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/7/2012 đến ngày 6/8/2012

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,1 +70.760,9 (388.795,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM17,0 -3,0 (-15,0%) 0,821,8
HNX6,2 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX601.621,0 +601.567,7 (1.128.644,9%) 9,95,0
UPCOM0,0 -4,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX654.704,9 +654.681,4 (2.785.878,2%) 1,84,7
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược