PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

PTB: Vợ Thành viên HĐQT không mua 30.000 CP

Do diễn biến giá không phù hợp nên bà Nguyễn Thị Minh – vợ ông Lê Văn Lộc – Ủy viên HĐQT của CTCP Khoáng sản Tây Bắc (KTB) đã mua bất thành cổ phiếu.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh

Mã chứng khoán: PTB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 53.820 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Văn Lộc

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Vợ

Số lượng đăng ký mua: 30.000 CP

Số lượng CP đã mua: 0 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.820 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/7/2012 đến ngày 6/8/2012

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX79.626,4 +79.607,4 (418.986,5%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,5 +0,6 (8,7%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX610.468,5 +610.406,3 (981.360,6%) 9,95,0
UPCOM2,4 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX5,0 +0,4 (8,7%) -0,7-4,9
HSX610.468,1 +610.440,6 (2.219.784,1%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược