PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

PTB: Tình hình quản trị 6 tháng

CTCP Phú Tài (PTB) công bố báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,8 (47.086,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,6 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.792,5 (15.871,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,4 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX486.605,0 +486.583,4 (2.247.498,2%) 1,84,7
UPCOM1,1 +0,1 (10,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược